Pikkaraiset

Pikkaraisten sukukirja

Huom. Tietojen ilmoitusaikaa on jatkettu vielä kerran – ”yleisön pyynnöstä” 24.3. saakka, mutta se on ehdoton takaraja! Toimikaa … !

Paltamon Pikkaraisten jälkipolvista on tekeillä sukukirja

Nykyisin 1900 ja 2000 lukujen tietoja ei muutoin saada, kuin sukuhaarojen itse kerääminä ja lähettäminä. Olkaa ”ahkeria”, jotta saadaan mahdollisimman kattavat tiedot aina nykypäivään saakka! Alla olevasta linkistä voi tulostaa sukutietolomakkeen:

Linkki:  Sukutietolomake

Tiedot voi toki lähettää sähköpostillakin, mutta mielellään tuossa muodossa ja kaikilla noilla tiedoilla. Sähköpostilla (tai liitteinä) lähettäneet saavat tarkistuslistauksen, kun syötän tiedot sukuohjelmaan. Muita ohjeita alla:

Sukujuttujen ja –tarinoiden kirjoitusohjeita

Tarkoituksena on kasata ja tehdä Paltamossa 1600 – 1700 luvuilla eläneistä Pikkaraisista ja heidän jälkeläisistään oma sukukirja. Sukua on levinnyt jo 1700-luvulta alkaen lähipitäjiin ja myöhemmin ympäri suomea – jopa Amerikkaan saakka.

Sukukirjaa varten tarvitaan useammanlaisia tietoja:
– vanhemmat suku- ja henkilötiedot: kasataan kirkonkirjoista yms. (lähinnä Erkki Kettunen)
– 1900 – 2000 lukujen suku- ja henkilötiedot: pyydetään suvuilta ja perheiltä (siis teiltä)
– henkilö- ja sukutarinat: – pyydetään suvuilta ja perheiltä (siis teiltä kaikilta)
– valokuvat: – pyydetään suvuilta ja perheiltä (siis teiltä – kuvat kyllä palautetaan nopeasti)
– asiakirjat tms: – jos hallussasi on esim. vanhoja kauppakirjoja tms, niistäkin olisi hyötyä.

Kirjoitelmat sukukirjaan voivat olla ihan vapaamuotoisia: Kirjoittajan omia henkilökohtaisia tapahtumia, muisteluksia vanhemmista, isovanhemmista, sisaruksista ja/tai muista sukulaisista sekä sukutaloista. ”Mausteena” voisi olla hassujakin tapahtumia, huumoria ja sanontoja, kunhan pysytään ns. hyvän maun rajoissa.

Kirjoitelmat voi lähettää käsin kirjoitettuinakin, mielellään kuitenkin tekstaten. Helpompi olisi, jos ne tulisivat minulle jossakin sähköisessä muodossa (Word tms., sähköposti).
– tarkistan niistäkin oikeinkirjoituksen yms. ja voin muokatakin aineistoa tarvittaessa.

Jokainen (aikuinen) voisi kirjoittaa ainakin oman ja perheensä ”tarinan”. Samoin jokainen voisi kirjoittaa omat tietonsa ja muisteluksensa vanhemmistaan ja isovanhemmistaan – näitä tietoja voin yhdistellä tarvittaessa yhtenäisemmiksi. Vanhoja ja uudempiakin kuvia olisi hyvä olla juttujen oheen: Skannaan ja käsittelen huonommatkin kuvat kelvollisiksi.

Tavoitteena voisi olla, että ainakin kaikista 1900-luvulla eläneistä henkilöistä saataisiin edes jonkinlaista tarinaa aikaiseksi. Vanhemmista jokainen voisi kertoa mitä muistaa, niin minä sitten yhdistelisin nämä ”tiedon muruset” kokonaisuuksiksi.
Vähän vihjeitä siitä, mitä näihin lyhyisiin ”elämänkertoihin” voisi kirjoittaa:
– lapsuusaika ja – perhe, muisteluksia leikeistä, sisaruksista ja ystävistä
– kansa- tai peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, – työ”ura”, työpaikat
– tutustuminen puolisoon, naimisiin meno, perhe (myös erot ja uudet perheet)
– perheen (pitempiaikaiset) asuinpaikat, ehkä myös muuttojen syyt
– – ellei lapsista tule eri tarinoita, mielellään myös lasten tietoja (kuten edellä)
– harrastukset; urheilusta ja järjestötoiminnasta mieluusti myös saavutuksia tms.
– hauskoja – tai ikäviäkin – sattumuksia vuosien varrelta, muuta huumoria
– eläkkeelle jääminen, mahdolliset loukkaantumiset tai sairastumiset (?) jne.
– muuta: ajatuksia elämästä, elämänohjeita nuoremmille tms.

Kysy tarvittaessa lisää: Erkki Kettunen, puh. 050 307 5386

Lähetysosoite: Takaharjuntie 15, 83430 Käsämä tai erkki.kettunen@atk-rasti.fi